1. Úvodní ustanovení
  1.1
  Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace společenské akce – svatba, barbecue, raut,hostina, jiné podobné akce (dále jen „Akce“) sjednané mezi objednatelem Akce (dále jen„Objednatel“) a poskytovatelem Akce, jímž se rozumí RUDOLF JELÍNEK a.s., provozovnaLesní penzion Bunč, Roštín 287, 768 03 Roštín , IČO 49971361(dále jen „Poskytovatel“).
  1.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
  1.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů předuskutečněním Akce. Záloha činí obvykle, pokud se Objednatel a Poskytovatelnedohodnoujinak, 50 % z celkové částky objednané akce. Záloha může být zaplacena Poskytovateliv hotovosti nebo na účet na základě zálohové faktury.
  1.4 V případě zrušení Akce, u které již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek jevýše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je Poskytovatel povinenObjednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
 1. Storno podmínky pro Akce
  2.1.
  Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek u Akce za následujících podmínek:
  2.1.1. storno Akce více jak 30 dnů před datem konání akce – bez poplatku;
  2.1.2. storno Akce 29 – 20 dnů před datem konání akce – storno poplatek ve výši 60%
  2.1.3. storno Akce 19 – 10 dnů před datem konání akce – storno poplatek ve výši 80 % ceny
  2.1.4. v případě zrušení Akce méně než 9 dnů před datem konání Akce, účtuje poskytovatelstorno poplatek 100 % z ceny objednávky.
 1. Storno podmínky ze strany Poskytovatele
  3.1.
  Poskytovatel je oprávněn uplatnit vůči Objednateli storno za přesně stanovených podmínek.
  3.1.1. Mimořádná událost. Za mimořádnou událost se kromě živelné pohromy považuje taképřerušení dodávky elektřiny, plynu a vody, epidemie nemoci či jiné události, které nařídí orgány státní správy. V případě vzniku této události nemá druhá strana nárok na žádnéodškodnění.
  3.1.2. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu v době delší než 15 dnůpřed dohodnutým začátkem Akce, nemá druhá strana právo na žádný kompenzačnípoplatek.
  3.1.3. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu v době 6-15 dní předdohodnutým začátkem akce, vyplatí Poskytovatel Objednateli kompenzační poplatek ve výši500 Kč.
  3.1.4. Dojde-li ke stornu ze strany Poskytovatele z jiného důvodu za méně než 6 dní předdohodnutým začátkem akce, vyplatí Poskytovatel Objednateli kompenzační poplatek ve výši2000 Kč.
 1. Závěrečná ustanovení
  4.1
  Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
  4.2 Zrušení objednávky lze provést ze strany Poskytovatele i Objednatele pouze písemně (e-mail,dopis, fax).

Bc. Karel Tomšej
Lesní penzion Bunč

Odpovědná osoba