1. Ubytovací řád se vztahuje na ubytovací zařízení „Lesní penzión BUNČ“, Roštín 66, 768 03 Roštín.
 2. Provozovatelem Penziónu je RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice
 3. V penziónu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen. Za tímto účelem předloží bezprostředně po příjezdu/příchodu pověřenému pracovníkovi hotelu na baru svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
 4. Osobní údaje, které host poskytuje ubytovateli jsou poskytovány v souladu s Obecným nařízením Evropské unie na ochranu osobních údajů č. 675 z roku 2016. Důvodem zpracování osobních dat je splnění právní povinnosti, v případě kontaktních údajů (telefonní číslo, adresa elektronické pošty) oprávněný zájem provozovatele. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů jsou stanovena vnitřním předpisem provozovatele a jsou k nahlédnutí na baru penzionu.
 5. Penzión může ve zvláštních případech nabídnout hostu po dohodě i jiné než sjednané ubytování.
 6. Host používá po dobu, na kterou si sjednal ubytování:
  6.1. prostory (chatky, pokoje v budově penziónu), které mu byly k ubytování poskytnuty,
  6.2. společné prostory penziónu (restaurace, bar, společenská místnost, venkovní zařízení penziónu, atrakce pro děti)
  6.3. služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno
 7. Doba ubytování v penziónu musí být vždy sjednána předem. Host vyklidí přidělené ubytovací prostory poslední den ubytování nejpozději do 10:00 hodin. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu penzión účtovat pobyt i za následující den.
 8. Host platí účet za ubytování na uvedený počet nocí v souladu s platným ceníkem. Penzión má právo vyžadovat zaplacení zálohy na ubytování předem v rozsahu základních sjednaných služeb.
 9. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu penzión, v případě, že není možné hosta ponechat v původním pokoji, /poplatek za 1h 200,-Kč / a pokud to kapacita umožní, nabídnout i jiný pokoj
 10. Za peníze a cenné věci odpovídá penzión pouze tehdy, převzal-li je do úschovy.
 11. V chatkách, ve všech pokojích penziónu nebo ve společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu provádět změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace. Závady vzniklé za pobytu hosta hotelu, ohlaste prosím neprodleně obsluze na baru.
 12. Pokud host přestěhuje v pokoji nábytek je povinen vrátit ho zpět na původní místo.
 13. Ve všech objektech penziónu, a zvláště v chatkách a pokojích není dovoleno hostu používat vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, tj. holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů a elektrické kulmy.
 14. Chatky jsou vybaveny krbovými kamny, elektrickými přímotopy. Je zakázáno na nich sušit prádlo nebo na ně pokládat hořlavé materiály. Při ukončení pobytu je třeba vymést popel z krbových kamen a vypnout elektrické přímotopy.
 15. Kdykoliv host odchází z přiděleného pokoje nebo chatky je povinen
  15.1. zhasnout veškeré osvětlení
  15.2. uzavřít okna
  15.3. uzavřít vodovodní uzávěry
  15.4. vypnout elektrické přístroje a přímotopy
  15.5. prověřit, že oheň v krbových kamnech v chatkách je dobře uhašený
  15.6. uzamknout pokoj
  15.7. V případě že host odchází mimo areál penziónu, odevzdat klíče na recepci.
 16. Výměna ručníků a úklid pokojů jsou prováděny pověřeným pracovníkem penziónu na vyžádání ubytovaným hostem. Pokud si host nepřeje provést úklid, vyvěsí na kliku pokoj visačku „nerušit“.
 17. Z hygienických a provozních důvodů a s ohledem na bezpečnost není dovoleno hostům vstupovat do provozních a technických zařízení penziónu.
 18. Ve všech prostorách penziónu a uvnitř chatek je přísně zakázáno kouření. Kouření je povoleno na vyhrazených venkovních místech.
 19. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělých ve všech prostorách penziónu.
 20. Noční klid v penziónu i přilehlých chatkách je stanoven mezi 23:00 až 6:30 hodinou. V tento čas je zakázáno provozování jakékoliv hlučné činnosti ubytovanými hosty.
 21. Při vážném onemocnění nebo zranění hosta je třeba kontaktovat recepci a penzión zajistí poskytnutí první pomoci, je-li to nutné zajistí přivolání záchranné služby.
 22. Psi a kočky mohou být umístěni pouze v chatkách, po předchozí domluvě s hotelem /100,-Kč noc /. Volné pobíhání domácích zvířat v hotelu je zakázáno. Psi musí být vždy na vodítku, případně mít košík.
 23. Všechny škody nebo nedostatky je nutné neprodleně nahlásit na baru penziónu. Za škody způsobené na majetku penziónu odpovídá host v plném rozsahu a je povinen škodu hotelu uhradit.
 24. Případné stížnosti hostů a návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá pověřený pracovník na recepci penziónu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že i přes upozornění personálu hotelu jej hrubě porušuje, má vedení hotelu právo s ním okamžitě zrušit ubytování a vykázat jej z prostor hotelu.

Bc. Karel Tomšej
Lesní penzion Bunč

Odpovědná osoba